Doresc să completez un formular de revendicare

Procedura de reclamații

Procedura de reclamație a magazinului de internet www.kondela.ro


Formularul pentru reclamații se găsește aici: https://www.tempo-kondela.sk/reklamacie/nova-reklamacia.php?lang=ro 

Documentele necesare soluționării reclamației (fotografii produs, schița montaj, proces verbal constatator) se trimit pe adresa de e-mail: [email protected] în cel mult 24h de la înregistrarea reclamației în formular. 

Cum se completează corect formularul de reclamații:
Vă rugăm să completați corect toate informațiile solicitate, pentru a accelera întregul proces de reclamație.
Numărul comenzii poate fi găsit în email-ul de confirmare al comenzii sau în colțul din dreapta, sus, al facturii pe care ați primit-o.
Descrieți cât mai exact posibil defecțiunea, astfel încât să putem începe procesul de soluționare al reclamației cât mai curând. Consultați schita de montaj a produsului pentru a identifica și nota codul piesei/lor deteriorate sau lipsă.
Vă rugăm să trimiteți fotografii cu schița de montaj a fiecărui produs deteriorat din comandă și cu piesele defecte reclamate.

Termenul de rezolvare al reclamațiilor este 14 zile lucrătoare.
În cazul în care ați refuzat varianta de reducere, reclamația va fi reevaluată de către producător. Reevaluarea reclamațiilor de către producător poate duce la prelungirea termenului de rezolvare până la 30 zile.
Dacă în cele 14 zile lucratoare, termen în care reclamația este evaluată, trimiteți retur produsul fără acordul departamentului de reclamații, vă asumați costul transportului.
Timpul de predare colet aferent soluționării reclamației, este de 1 până la 3 zile lucrătoare.
Refuzul de predare colet în 2 sau 3 zile consecutive în urma timpului alocat, duce în mod automat la stornarea reclamației.

Cumpărătorul are obligația să deschidă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice, integritatea coletelor fragile precum și a componentelor fragile ambalate (ex: piese din sticlă) în prezența curierului.
În cazul detectării unor deteriorări a bunurilor sau a ambalajelor acestora, vă rugăm să solicitați curierului întocmirea procesului verbal de constatare sau să notați pe awb lipsa/defectele coletelor primite.
Vă aducem la cunoștință că lipsa procesului verbal constatator încheiat în prezența curierului, poate duce la imposibilitatea soluționării reclamației. 
Comanda incompletă sau deteriorată trebuie notificată imediat prin e-mail la: [email protected]
Scrieți un proces verbal constatator de daune cu transportatorul și trimiteti fără întârzieri nejustificate prin e-mail.

Dacă expediția(comanda) nu este completă sau în cazul unui defect aparent pe care cumpărătorul l-ar fi putut identifica verificând expediția la livrare, dar despre care cumpărătorul nu a notificat imediat vânzătorul, acest tip de reclamații pot fi recunoscute doar în cazul în care cumpărătorul dovedește că defectele reclamate au fost deja prezente la livrare. 
Oglinzile și obiectele din sticla nu se înlocuiesc. Lipsa verificării coletului și a procesului verbal constatator încheiat în prezența curierului la preluare, nu obligă vânzătorul să accepte preluarea retur a produsului.

Reclamațiile se soluționează prin una dintre următoarele posibilități:
a) predarea bunurilor reparate
b) schimbul de bunuri
c) rambursarea prețului de achiziție al bunurilor
d) plata unei reduceri rezonabile din prețul bunurilor
e) preluarea articolelor reclamate de către cumpărător, după soluționarea reclamației acestora.
f) respingere justificată a reclamației și a revendicarii bunurilor

Garanția nu acoperă daunele cauzate de:
a) deteriorarea mecanică a mărfurilor;
b) utilizarea mărfurilor în condiții care nu corespund temperaturii, prafului, umidității, efectelor chimice și mecanice ale mediului, care este direct determinată de vânzător sau de producător,
c) instalarea, manipularea, întreținerea necorespunzătoare a îngrijirii bunurilor,
(d) mărfurile au fost deteriorate prin încărcare sau utilizare excesivă, contrar condițiilor stabilite în documentație sau principiile generale;
e) efectuarea intervenției necalificate sau schimbarea parametrilor;
f) bunurile care au fost tratate de client (vopsele, îndoire etc.), în cazul în care apare un defect ca urmare a unui astfel de tratament.

 

1. Procedura de reclamație (răspundere pentru defecte, garanție, reclamații)


1.1. Operatorul în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation - prescurtat „GDPR”) prelucrează datele personale ale clientului în scopul:

1.2. În locul remedierii defecțiunii, cumpărătorul poate solicita înlocuirea mărfurilor sau, în cazul în care defectul se referă doar la o parte din bunuri, înlocuirea părții, dacă aceasta nu implică costuri excesive în ceea ce privește prețul mărfurilor sau gravitatea defectului.

1.3. În loc să remedieze defectul, vânzătorul poate înlocui întotdeauna mărfurile defecte cu mărfuri defecte, cu excepția cazului în care acest lucru cauzează dificultăți serioase ale cumpărătorului.

 1.4. Dacă este vorba despre un defect al mărfurilor care nu pot fi îndepărtate și care împiedică utilizarea corectă a mărfurilor ca produs lipsit de defecte, cumpărătorul are dreptul de a face schimb de mărfuri sau are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului în cazul defectelor detașabile, cu toate acestea, în cazul în care cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile ca urmare a reapariției defectului după reparație sau pentru un număr mai mare de defecte.

 1.5. În cazul altor defecte neremediabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului bunurilor.

1.6. Vânzătorul a informat cumpărătorul cu privire la drepturile sale care decurg din prevederile contractului. Conform OUG 34/2014 (punctele 1.1. până la 1.3. din aceste condiții comerciale și de plângere) și drepturile care decurg din dispozițiile OUG 34/2014 (punctele 1.4. până la 1.5. din aceste condiții de afaceri și reclamații) prin plasarea acestor condiții de afaceri și de reclamație pe subpagina relevantă de comerț electronic a vânzătorului și cumpărătorul a avut posibilitatea de a le citi înainte de plasarea comenzii.

1.7 Vânzătorul este răspunzător pentru defectele mărfurilor în conformitate cu reglementările din Romania, iar cumpărătorul este obligat să depună imediat o reclamație la vânzător sau la o persoană desemnată. În cazul unui defect, Cumpărătorul nu va folosi mărfurile până când defectul nu va fi rectificat și va depune imediat o plângere la Vânzător sau la persoana desemnată. Informațiile despre persoanele desemnate și punctele de service pentru service în garanție și după garanție sunt oferite în cardul de garanție sau furnizate de către vânzător cumpărătorului, la cerere, prin telefon sau prin e-mail.

1.8. Prelucrarea plângerilor se supune procedurii aplicabile a reclamantei, adică Art. 1 din acești Termeni și condiții și reclamații. Cumpărătorul a fost familiarizat în mod corespunzător cu procedura de reclamație și a fost informat cu privire la termenii și condițiile plângerii asupra bunurilor, inclusiv informații cu privire la locul în care poate fi depusă reclamația și efectuarea reparațiilor în conformitate cu art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; înainte de încheierea contractului de cumpărare prin plasarea acestor condiții de afaceri și de reclamație pe site-ul relevant al comerțului electronic al vânzătorului și cumpărătorul a avut posibilitatea de a le citi înainte de a trimite comanda.

1.9 Procedura de reclamații se aplică mărfurilor achiziționate de cumpărător de la vânzător sub forma unui magazin electronic de pe site-ul web al vânzătorului.

1.10. Cumpărătorul are dreptul de a revendica răspunderea pentru defectele bunurilor achiziționate de la Vânzător, pentru care producătorul, furnizorul sau vânzătorul este responsabil în timpul perioadei de garanție.

 1.11. În cazul în care mărfurile prezintă defecte, cumpărătorul are dreptul de a depune o reclamație în incintele vânzătorului prin livrarea mărfurilor către sediul vânzătorului și livrarea către vânzător a unei manifestări a voinței cumpărătorului de a-și exercita dreptul în conformitate cu punctul 1.1. la 1.5. din aceste Termeni și condiții (denumit în continuare "notificare de revendicare"), de exemplu. sub forma unui formular de revendicare completat, situat pe sub-pagina de comerț electronic a vânzătorului (puteți completa aici formularul de reclamație). Vânzătorul recomandă să se asigure că bunurile sunt trimise pentru plângere. Vânzătorul nu preia livrarea de numerar la livrare. Cumpărătorul este obligat să precizeze în avizul de reclamație toate informațiile necesare, în special cu precizarea precisă a tipului și a întinderii defecțiunii mărfurilor; cumpărătorul va indica, de asemenea, care dintre drepturile sale. Cumpărătorul are dreptul să depună plângere și la o persoană autorizată de producătorul mărfurilor pentru a efectua reparații în garanție (denumită în continuare "persoană desemnată"). Lista persoanelor desemnate este inclusă în cardul de garanție sau trimisă cumpărătorului la cererea vânzătorului.

 1.12. Procedura de reclamație pentru bunurile care pot fi livrate vânzătorului începe în ziua în care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile următoare:
a) transmiterea notificării cererii către vânzător,
b) livrarea bunurilor revendicate de la cumpărător vânzătorului sau persoanei desemnate,
c) livrarea altor mărfuri aferente mărfurilor la plângere către vânzător, în cazul în care aceste date sunt necesare pentru buna manipulare a reclamației;

1.13. Dacă obiectul reclamației sunt bunuri care nu pot fi livrate în mod obiectiv vânzătorului sau care sunt ferm construite, cumpărătorul este obligat în plus față de îndeplinirea condițiilor de la punctul 1.12 din prezentele reclamatii si termenii si conditii sa furnizeze toate solicitarile necesare pentru inspectarea bunurilor revendicate de catre Vanzator sau de o persoana terta desemnata de Vanzator. Procedura de reclamație pentru bunurile care nu pot fi livrate în mod obiectiv vânzătorului sau care este ferm încorporată începe în ziua în care mărfurile au fost inspectate în conformitate cu prima teză. Cu toate acestea, în cazul în care vânzătorul sau o terță parte desemnată de cumpărător nu reușește să se asigure că inspecția se efectuează într-o perioadă rezonabilă, dar nu mai târziu de 10 zile de la primirea avizului de revendicare, procedura de plângere începe în ziua în care a fost transmis avizul de revendicare.

1.14. Vânzătorul sau persoana desemnată va emite către cumpărător o confirmare a revendicării mărfurilor într-o formă adecvată, aleasă de vânzător, de exemplu. sub forma unui e-mail sau în formă scrisă, în care este obligat să indice cu exactitate defectele revendicate ale mărfurilor și îl instruiește din nou pe consumator cu privire la drepturile sale în conformitate cu secțiunea 1.1. la 1.3. din aceste condiții comerciale și de reclamație (OUG 34/2014) și drepturile care decurg din secțiunea 1.4. la 1.5. din aceste condiții comerciale. În cazul în care reclamația este făcută prin intermediul comunicării la distanță, vânzătorul este obligat să livreze imediat confirmarea cererii către cumpărător; dacă nu este posibilă transmiterea confirmării imediat, aceasta trebuie să fie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu dovada procesării reclamațiilor; nu este necesar să se furnizeze confirmarea cererii în cazul în care cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi altfel cererea.

 1.15. Cumpărătorul este îndreptățit să decidă care dintre drepturile sale se află în temeiul OUG 34/2014 si se aplică, în același timp, este obligat să transmită fără întârziere informații cu privire la decizia sa, vânzătorului. Pe baza deciziei cumpărătorului, care dintre drepturile sale în temeiul OUG 34/2014 este aplicat de către vânzător sau o persoană desemnată, este obligat să determine modalitatea de decontare a creanței, în cazuri mai complicate în termen de 3 zile de la începerea procedurii de plângere, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complicată a condiției mărfurilor în cel mult 30 de zile de la începerea procedurii de plângere. După stabilirea metodei de soluționare a creanței, vânzătorul sau persoana desemnată va soluționa imediat cererea, în cazuri justificate, cererea poate fi soluționată mai târziu. Cu toate acestea, plângerea nu trebuie soluționată mai mult de 30 de zile de la data plângerii. După expirarea inutilă a termenului de soluționare a creanței, consumatorul are dreptul de a renunța la contract sau la dreptul de schimb de bunuri pentru produse noi.

1.16. Dacă Cumpărătorul a făcut o reclamație pentru bunuri în primele 12 luni de la încheierea Contractului de Cumpărare, Vânzătorul poate refuza cererea numai pe baza unui aviz de expertiză sau a unui aviz emis de o persoană autorizată, notificată sau acreditată sau de o opinie a persoanei desemnate. Indiferent de rezultatul evaluării experților, vânzătorul nu poate solicita cumpărătorului să plătească pentru evaluarea experților privind bunurile sau alte costuri legate de evaluarea experților asupra mărfurilor.

1.17. În cazul în care cumpărătorul a depus o plângere după 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare și vânzătorul a respins-o, persoana care a stabilit cererea este obligată să precizeze în dovada creanței căreia cumpărătorul poate trimite bunurile pentru evaluarea profesională. În cazul în care cumpărătorul trimite mărfurile pentru evaluarea experților persoanei desemnate specificată în documentul de soluționare a cererilor de despăgubire, cheltuielile de evaluare expertă a bunurilor, precum și toate celelalte cheltuieli aferente, sunt suportate de vânzător, indiferent de rezultatul evaluării experților. În cazul în care Cumpărătorul dovedește răspunderea Vânzătorului pentru vina revendicată a mărfurilor prin judecată profesională, poate depune plângerea din nou; perioada de garanție nu expiră în timpul evaluării de către experți a mărfurilor. Vânzătorul este obligat să plătească cumpărătorului, în termen de 14 zile de la data reclamației, toate costurile suportate pentru evaluarea experților bunurilor, precum și toate costurile aferente suportate în mod rezonabil. O reclamație recuperată nu poate fi respinsă.

1.18. Garanția nu se aplică defectelor pe care Cumpărătorul a fost avertizat la momentul încheierii contractului sau pe care Cumpărătorul trebuie să fi avut cunoștință de condițiile în care a fost încheiat contractul de cumpărare.

1.19. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înlocui bunurile defecte cu alte bunuri perfecte cu aceiași parametri tehnici sau mai buni, cu excepția cazului în care acest lucru cauzează dificultăților serioase pentru cumpărător.

1.20. Vânzătorul nu este responsabil pentru defecte:
a) dacă cumpărătorul nu și-a exercitat dreptul la răspunderea vânzătorului pentru bunurile defecte până la sfârșitul perioadei de garanție a bunului,
b) dacă defectul mărfurilor este deteriorarea mecanică a bunurilor cauzată de cumpărător,
c) daca defectul bunurilor a fost cauzat de utilizarea bunurilor in conditii care nu corespund mediului natural al marfurilor datorita influentelor lor de intensitate, umiditate, chimica si mecanica,
d) dacă defectul mărfurilor a fost cauzat de manipularea, servirea sau neglijența necorespunzătoare a îngrijirii bunurilor,
e) dacă defectul mărfurilor a fost cauzat de deteriorarea mărfurilor prin încărcare sau utilizare excesivă, în contradicție cu condițiile stabilite în documentație sau cu principiile generale de utilizare normală a mărfurilor;
f) dacă defectul mărfurilor a fost cauzat de deteriorarea bunurilor prin evenimente inevitabile și / sau imprevizibile,
g) dacă defectul mărfurilor a fost cauzat de deteriorarea bunurilor prin deteriorarea accidentală și deteriorarea accidentală,
h) dacă defectul mărfurilor a fost cauzat de interferențe neprofesionale, daune cauzate de apă, foc, electricitate statică sau atmosferică sau alte acte de forță majoră,
i) dacă defectul mărfurilor a fost cauzat de o interferență cu bunurile unei persoane neautorizate.

 Dacă expedierea nu este completă, resp. dacă există un defect manifest pe care cumpărătorul l-ar fi putut găsi prin verificarea expedierii la livrarea mărfurilor și pe care nu l-a notificat prompt reprezentantului vânzătorului în conformitate cu punctul 1.5. a acestor reclamații și a condițiilor de afaceri, plângerile ulterioare de acest tip vor fi acceptate numai dacă cumpărătorul dovedește că defectele revendicate aveau deja bunurile la momentul primirii de către cumpărător.

 1.21. Vânzătorul este obligat să se ocupe de plângere și să rezilieze procedura de reclamație într-unul din următoarele moduri:
a) predarea bunurilor reparate,
b) schimbul de bunuri;
c) rambursarea prețului de achiziție al bunurilor,
d) plata unei reduceri rezonabile la prețul mărfurilor,
e) o cerere scrisă de acceptare a performanței determinată de vânzător;
f) prin respingerea motivată a revendicării mărfurilor.

1.22. Vânzătorul are obligația de a emite un document scris cu privire la modalitatea de determinare a procesării reclamațiilor și a procesării reclamației către Cumpărător, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii plângerii în persoană, prin intermediul serviciului poștal sau curier sau furnizor de servicii de livrare. Vânzătorul va informa cumpărătorul cu privire la rezultatul reclamației imediat după procedura de plângere prin telefon sau e-mail. dovada efectuării reclamațiilor prin e-mail.

1.23. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data livrării mărfurilor, cu excepția cazului în care perioada specifică de garanție este specificată pentru anumite cazuri.

1.24. Perioada de garanție este prelungită cu perioada în care cumpărătorul nu a putut utiliza mărfurile din cauza reparației în garanție a mărfurilor.

1.25. În cazul schimbului de bunuri pentru unul nou, cumpărătorul va primi un document care să conțină informații privind schimbul de bunuri, iar orice alte plângeri vor fi făcute pe baza contractului de cumpărare și a prezentului document de reclamație. În cazul înlocuirii mărfurilor cu unul nou, perioada de garanție va începe din nou de la primirea noilor mărfuri, însă numai pentru bunurile noi.

 1.26. Pentru defectele detașabile, plângerea va fi soluționată la discreția cumpărătorului, conform punctului 8.15. din aceste plângeri și termeni de afaceri, după cum urmează:
a) vânzătorul prevede eliminarea defectului sau
b) vânzătorul înlocuiește bunurile defecte.

 1.27. În ceea ce privește defectul amovibil și cumpărătorul nu va determina cu promptitudine, în conformitate cu punctul 8.15. a acestor reclamații și a condițiilor de afacere, cum trebuie tratată reclamația, vânzătorul va rezolva plângerea prin eliminarea defectului.

1.28. În cazul unui defect care nu poate fi remediat sau al uneia sau mai multor defecte repetitive sau al unui număr de defecte amovibile diferite care împiedică utilizarea corectă a mărfurilor ca fiind lipsită de defecte, vânzătorul, la discreția cumpărătorului în conformitate cu punctul 8.15 . din aceste reclamații și termeni și condiții reclamați după cum urmează:
a) schimbul de bunuri pentru alte bunuri funcționale care au aceiași parametri tehnici sau mai buni;
b) în cazul în care vânzătorul nu este în măsură să facă schimb de bunuri pentru altul, el va soluționa cererea prin returnarea prețului de cumpărare pentru bunuri.

 1.29. Soluționarea plângerii se aplică numai defectelor specificate în Comunicarea privind aplicarea cererii și în confirmarea reclamației privind bunurile conform punctului 1.14. din aceste plângeri și termeni de afaceri.

1.30. În scopul revendicării, apariția unui defect detașabil de mai mult de două ori este considerată ca un defect repetabil.

1.31. În scopul unei revendicări, apariția a mai mult de trei defecte diferite amovibile este considerată a fi un număr de defecte diferite detașabile în același timp.

2. Date personale și protecția acestora

2.1. Părțile sunt de acord că Cumpărătorul este obligat să notifice Vânzătorul numele și prenumele, adresa permanentă, inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru prelucrarea și livrarea corespunzătoare a comenzii, dacă aceasta este o persoană fizică.

2.2. Părțile contractante au convenit asupra faptului că Cumpărătorul este obligat să notifice Vânzătorul cu privire la numele firmei sale, adresa înregistrată, inclusiv codul poștal, codul de identificare TVA (dacă este cazul), numărul de telefon (dacă este atribuit), pentru a procesa și a livra ordinea în mod corespunzător dacă este o persoană juridică adresa de e-mail si o persoana de contact.

2.3. Un cumpărător care sa înregistrat la magazinul online poate să verifice și să modifice informațiile personale furnizate în orice moment, precum și să-și anuleze înregistrarea după ce sa logat la site-ul magazinului electronic de sub "Profilul meu".

2.4. Comenzile pot fi livrate de către Vânzător după livrarea bunurilor comandate, respectiv. servicii de cumpărare pe baza unui interes legitim de a procesa datele personale ale cumpărătorului și în scopul comercializării directe și a trimite la adresa de e-mail a cumpărătorului informații despre produse noi, reduceri și promoții privind bunurile oferite. Servicii.

2.5. Vânzătorul se angajează să trateze și să gestioneze datele cu caracter personal ale cumpărătorului în conformitate cu legislația romana aplicabilă.

2.6. Vânzătorul declară că, datele personale ale Cumpărătorului vor fi obținute numai în scopul menționat în acești Termeni și condiții de revendicare.

2.7. Vânzătorul declară că, în alte scopuri decât cele menționate în acești Termeni și condiții, Cumpărătorul va obține întotdeauna datele personale ale cumpărătorului pe baza legală corespunzătoare și, în același timp, va asigura că aceste date personale sunt prelucrate și utilizate exclusiv într-un mod compatibil cu scopul pentru care au fost colectate. și nu o va asocia cu datele personale obținute în alt scop sau în scopul executării contractului de cumpărare.

2.8. Înainte de a plasa o comandă, cumpărătorul va fi rugat să confirme prin bifarea căsuței înainte de a plasa comanda pe care vânzătorul la informat într-o manieră suficientă, ușor de înțeles și fără îndoială:
• datele de identificare care demonstrează identitatea vânzătorului,
• datele de contact ale vânzătorului, resp. persoana responsabilă a vânzătorului,
• scopul prelucrării datelor cu caracter personal, care constă în încheierea unui contract de cumpărare între vânzător și cumpărător și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
• cumpărătorul este obligat să furnizeze datele cu caracter personal necesare în vederea încheierii contractului de cumpărare și a echipamentului corespunzător și livrarea ordinului,
• datele de identificare ale terților, care sunt companiile care livrează bunurile comandate cumpărătorului, resp. datele de identificare ale altor destinatari sau categorii de destinatari de date cu caracter personal,
• perioada de stocare a datelor cu caracter personal, resp. criteriile de determinare a acesteia,

2.9. Vânzătorul declară că va prelucra datele personale în conformitate cu bunele moravuri și va acționa într-o manieră care nu contrazice sau eludează regulamentul sau alte reglementări legale în general.

2.10. În conformitate cu regulamentul, Vânzătorul trebuie să furnizeze Cumpărătorului datele ale căror date le prelucrează cu următoarele informații:
• identitatea și datele de contact ale vânzătorului și, după caz, reprezentantul vânzătorului,
• detalii de contact ale oricărei persoane responsabile;
• scopurile prelucrării pentru care sunt destinate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
• cercul de destinatari sau categorii de destinatari de date personale, dacă există;
• dacă este cazul, informații pe care vânzătorul intenționează să le transfere într-o țară terță sau într-o organizație internațională;
• perioada de stocare a datelor cu caracter personal, resp. criteriile de determinare a acesteia,
• informații privind existența dreptului de a solicita vânzătorului accesul la datele sale personale și dreptul de a rectifica, șterge sau restrânge prelucrarea sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a transfera date;
• dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
• informații cu privire la faptul dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract, dacă cumpărătorul este obligat să furnizeze date cu caracter personal, precum și posibilele consecințe ale nerealizării acestor date;
• existența procesului decizional automat, inclusiv profilarea;

2.11. Cumpărătorul are dreptul de a obține de la Vânzător o copie a datelor cu caracter personal care sunt procesate și dreptul de a obține toate informațiile de mai sus. Pentru orice copie suplimentară solicitată de Cumpărător, Vânzătorul poate percepe o taxă corespunzătoare cheltuielilor administrative pentru realizarea copiei. În cazul în care cumpărătorul își exercită dreptul în temeiul punctului 2.10. în scris sau în format electronic și conținutul cererii sale implică faptul că își exercită dreptul în conformitate cu punctul 2.10., cererea se consideră a fi făcută în temeiul prezentului regulament.

2.12. Cumpărătorul are dreptul să se opună prelucrării datelor sale personale pe care vânzătorul le presupune că sunt sau vor fi prelucrate în scopul comercializării directe, inclusiv a profilării în măsura în care este legată de o astfel de comercializare directă. În cazul în care Cumpărătorul contestă o astfel de prelucrare, Vânzătorul va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul comercializării directe de la data primirii unei astfel de obiecții către Vânzător, iar datele personale ale Cumpărătorului respectiv nu vor mai fi și nu vor fi prelucrate în acest scop.

2.13. Cumpărătorul poate depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Romania dacă suspectează că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate fără autorizație. În cazul în care cumpărătorul nu are o capacitate juridică deplină, drepturile sale pot fi exercitate de un reprezentant legal.

2.14. Vânzătorul va lua măsurile adecvate pentru a furniza Cumpărătorului toate informațiile menționate la punctul 2.10. într-o formă concisă, transparentă, ușor de înțeles și ușor accesibilă, în mod clar și simplu formulată.

2.15. Vânzătorul va furniza informațiile în format electronic sau în conformitate cu Regulamentul prin orice alte mijloace convenite de Cumpărător.

2.16. Vânzătorul va furniza Cumpărătorului, fără întârzieri nejustificate, în orice caz, în termen de o lună de la primirea solicitării, informații cu privire la măsurile luate la cererea Cumpărătorului.

2.17. În cazul în care Cumpărătorul suspectează că datele sale cu caracter personal sunt procesate ilegal, acesta poate trimite o notificare prin e-mail la: [email protected]. În cazul în care cumpărătorul nu are o capacitate juridică deplină, drepturile sale pot fi exercitate de un reprezentant legal.

3. Retragerea de la contractul de cumpărare

3.1. În cazul în care vânzătorul nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile care decurg din contract din cauza vânzării inventarului, indisponibilitatea bunurilor sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri convenit în contract a încetat producția sau a efectuat modificări grave care au împiedicat vânzătorul să îndeplinească obligațiile vânzătorului din motive de forță majoră sau dacă, cu toate eforturile rezonabile pentru a face acest lucru, nu este în măsură să livreze bunurile clientului în termenul specificat în acești Termeni și condiții sau la prețul specificat în comandă, vânzătorul va informa imediat cumpărătorul despre acest fapt; este, de asemenea, obligat să ofere cumpărătorului o performanță substitutivă sau posibilitatea ca cumpărătorul să se retragă din contractul de cumpărare (anularea ordinului). Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare din motivele enunțate în prezenta clauză a acestor reclamații și termeni și condiții, vânzătorul este obligat să restituie plătitorului plătit în avans pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la notificarea retragerii.

3.2. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare fără să prezinte un motiv în conformitate cu legea protecției consumatorilor în vânzarea la distanță (denumită în continuare "Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță") în termen de 14 zile de la primirea mărfurilor. de la data încheierii contractului de furnizare a serviciului sau a contractului de furnizare a conținutului electronic care nu a fost livrat pe un suport corporal, în cazul în care vânzătorul a îndeplinit obligațiile de informare prevăzute la alineatul Secțiunea 3 din Legea privind protecția consumatorilor.

3.3. Cumpărătorul are dreptul să despacheteze și să testeze mărfurile în această perioadă după preluarea în mod similar, ca de obicei, într-un magazin clasic de "piatră", în măsura necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor.

3.4. Perioada de retragere începe în ziua în care cumpărătorul sau o terță parte desemnată de acesta, cu excepția transportatorului, preia toate părțile bunurilor comandate sau
a) bunurile comandate de cumpărător într-o singură comandă se livrează separat de la data primirii ultimelor mărfuri livrate,
b) furnizează bunuri constând din mai multe părți sau bucăți de la data primirii ultimei părți sau bucăți;

3.5. Cumpărătorul se poate retrage din contractul de cumpărare, al cărui obiect este achiziționarea de bunuri chiar înainte de începerea perioadei de retragere.

3.6. Retragerea din contract trebuie făcută de cumpărător în scris, într-un mod care nu ridică îndoieli că retragerea a avut loc sau sub forma unei intrări pe un alt suport durabil sau prin intermediul formularului. Perioada de așteptare se consideră menținută în cazul în care anunțul de retragere a fost trimis vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei.

3.7. Retragerea din Contractul de Achiziție în conformitate cu punctul precedent al acestor Termeni și condiții trebuie să conțină informațiile solicitate în formularul în special identificarea cumpărătorului, numărul și data comenzii, specificația exactă a mărfurilor, modul în care vânzătorul trebuie să returneze performanța deja primită, în special numărul contului și / sau adresa poștală a cumpărătorului.

3.8. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, orice contract suplimentar legat de contractul de cumpărare de la care a retras cumpărătorul este de asemenea anulat de la început. Nu se suportă costuri sau alte plăți în ceea ce privește anularea contractului auxiliar, cu excepția costurilor și a plăților menționate in Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor în materie de vânzare la distanță și prețuri de serviciu, dacă obiectul contractului este furnizarea serviciului și serviciul a fost pe deplin furnizat.

3.9. Cumpărătorul este obligat să trimită mărfurile înapoi la adresa sediului social al Operatorului sau să le predea Vânzătorului sau persoanei împuternicite de către Vânzător pentru a prelua bunurile în termen de 14 zile de la data retragerii. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a propus să colecteze mărfurile în persoană sau printr-o persoană autorizată de acesta. Perioada menționată în prima teză a prezentei clauze a acestor Termeni și condiții se consideră a fi menținută dacă mărfurile au fost predate pentru transport nu mai târziu de ultima zi a perioadei.

3.10. Cumpărătorul este obligat să livreze bunurile vânzătorului, inclusiv documentația completă, nedeteriorată, de preferință în ambalajul original și neutilizată.

3.11. Se recomandă asigurarea bunurilor. Vânzătorul nu preia livrarea de numerar la livrare. Vânzătorul este obligat să restituie Cumpărătorului, fără întârziere nejustificată, în termen de cel mult 14 zile de la data livrării notificării de retragere, toate plățile primite de Vânzător în baza sau în legătură cu Contractul de cumpărare, inclusiv costurile de transport, livrare și expediere, precum și alte costuri și taxe. . Vânzătorul nu va fi obligat să restituie Cumpărător plățile efectuate în temeiul prezentei clauze a acestor Termeni și Condiții înainte ca mărfurile să i-i fie livrate sau până când Cumpărătorul va dovedi returnarea bunurilor către Vânzător, cu excepția cazului în care Vânzătorul propune să colecteze mărfurile personal sau

3.12. Cumpărătorul suportă costul de returnare a bunurilor către Vânzător sau către persoana autorizată de Vânzător să preia Bunurile. Aceasta nu se aplică în cazul în care vânzătorul a fost de acord să le suporte el însuși sau dacă nu și-a îndeplinit obligația în temeiul Legii privind protecția consumatorilor.

3.13. Cumpărătorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea mărfurilor peste ceea ce este necesar pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea produselor. Consumatorul nu va fi raspunzator pentru nici o reducere a valorii bunurilor in cazul in care vanzatorul nu a respectat obligatia de informare asupra dreptului consumatorului de a se retrage din contract in conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.

3.14. Vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului prețul de cumpărare a bunurilor la fel cum cumpărătorul a procedat la plata acestuia, cu excepția cazului în care acesta este de acord cu cumpărătorul pe un alt mod de rambursare fără ca cumpărătorului sa ii fost fost percepute taxe suplimentare în acest sens.

3.15. În cazul în care cumpărătorul renunță la contract și livrează bunurile folosite, deteriorate sau incomplete vânzătorului, cumpărătorul se obligă să plătească vânzătorului în special:
a) valoarea bunurilor în cuantum real
b) costurile suportate de vânzător pentru repararea și restaurarea bunurilor. Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului o compensație în cuantumul diferenței dintre prețul de achiziție al bunurilor și valoarea bunurilor la momentul retragerii din contractul de cumpărare.

3.16. În conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzărilor la distanță, cumpărătorul nu poate retrage din contract:
- vânzarea de bunuri în funcție de cerințele specifice ale consumatorului, de mărfurile personalizate sau de mărfurile destinate în mod specific unui consumator;
- vânzarea de bunuri încapsulate într-un ambalaj de protecție care nu este adecvat să se întoarcă din motive de sănătate sau de igienă și a căror ambalaj de protecție a fost rupt după livrare,
- vânzarea de fonograme, înregistrări video, înregistrări audio-vizuale, cărți sau programe de calculator vândute în ambalaje protectoare, în cazul în care consumatorul a despachetat ambalajul,
- furnizarea de conținut electronic, altul decât pe un suport material, în cazul în care furnizarea unui astfel de conținut a început cu acordul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că își pierde dreptul de retragere prin exprimarea acestui consimțământ.
- furnizarea serviciului de întoarcere a mărfurilor către casă / apartament dacă acest serviciu a fost în întregime furnizat.

3.17. Prevederile art. 3 din acești termeni de comerț și plângeri nu se aplică în mod expres entităților care nu îndeplinesc definiția consumatorului prevăzută de lege.

3.18. În cazul în care Cumpărătorul nu își exercită dreptul în conformitate cu paragrafele 3.2 și 3.3 ale acestor Termeni și condiții în termen de 14 zile de la primirea mărfurilor, respectiv. de la data încheierii contractului, vânzătorul oferă cumpărătorului posibilitatea de a se retrage din contract și de a returna bunurile neutilizate până la 60 de zile de la primirea bunurilor. Acest lucru nu se aplică bunurilor achiziționate într-o demonstrație și asamblate ulterior, efectuate în conformitate cu cerințele specifice ale consumatorului, destinate în mod specific unui consumator. Într-un astfel de caz, Vânzătorul cere ca bunurile să fie în ambalajul original și nedeteriorat, despachetat, neutilizat și complet. Această dispoziție de la punctul 3.18 se aplică exclusiv ordinelor de consum introduse la sau după 1 decembrie 2018 și nu poate fi aplicată retroactiv înainte de această dată.

Anexa nr. 1

Formular de retragere a contractului
(completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract conform Legii nr. 102/2014 Coll.)
Către: De compania KONDELA S.R.L în Oradea, Str. Augustin Maior, Nr.7, România
Nr.reg.com. J02/2039/2018, C.I.F: RO40240495,
Adresă și adresa de corespondență:
KONDELA S.R.L, Ltd., Email: [email protected], Telefon: +40 75 753 5281.

Declar (*) că retrag / retrag (*) din contractul de cumpărare pentru aceste bunuri / de la
contracte de servicii (*): ..............
Data ordinului / data primirii (*): ..............
Număr comandă / factură: ...............
Număr cont: ..............
Semnătura consumatorului (*) (numai dacă acest formular este prezentat pe suport de hârtie) ..........................
Data ..................
(*) Se elimină dacă nu se aplică.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI ÎNTREȚINERE

FURNITURA DIN LEMN ȘI ACCESORII DIN LEMN
Suprafețele curățate sunt cel mai bine curățate prin aspirație, folosind un atașament de măturat sau o perie moale. O altă contaminare este cel mai bine îndepărtată folosind o cârpă umedă într-o soluție de apă și detergent. Nu utilizați niciodată substanțe chimice agresive (de ex. Benzină, acetonă etc.) pentru a curăța mobilierul. Pentru tratamentul furnirului natural, laminatului, foliei PVC, lacului, se utilizează preparatele specificate pentru tratamentul de suprafață respectiv, conform recomandărilor producătorului, care sunt de obicei disponibile în magazine specializate.

METAL MOBILIER
Pentru a menține cât mai mult posibil nivelul de strălucire original al pieselor metalice, utilizați întotdeauna o cârpă moale pentru a șterge praful. Ștergeți ușor praful fără presiune excesivă. Nu folosiți niciodată solvenți de orice fel. Părțile metalice ale produsului sunt aplicate electrostatic prin pulbere și apoi arse la temperaturi ridicate. Producătorul de pulbere utilizează particule fine și moi de aluminiu pentru a atinge un nivel de luciu dat. Nerespectarea instrucțiunilor menționate mai sus pentru tratarea pieselor metalice poate duce la deteriorarea particulelor de aluminiu și, prin urmare, a întregului finisaj al suprafeței, creând suprafețe duloase.

FURNITURA DE UTILIZARE - COPIL
Mobilierul care are un material tapițat din piele naturală are condiții de îngrijire și întreținere specifice. În principal, acesta trebuie protejat de lumina directă a soarelui și de temperatura superioară standard. Se recomandă un aer prea uscat pentru umidificare prin mijloace disponibile (evaporatoare, umidificatoare, etc.). Nu utilizați agenți chimici agresivi pentru curățare. benzină, acetonă etc. De asemenea, pentru tratament nu utilizați lustruit pantofi. Utilizați o cârpă umedă în apă distilată pentru a elimina murdăria minoră. Pentru murdărire mai mare, vă recomandăm să utilizați produse speciale de curățare a pielii, de ex. Prestige, Lather Master, etc. Trebuie să vă tratați pielea la fiecare 3-4 luni imediat după cumpărare. Prestige, Lather Master, etc.

MOBILIER FURNIRAT
a / Tapițerie: Curățați mobilierul cu un aspirator cu un dispozitiv de prindere. Îndreptați părul cu o perie moale. Nu bateți mobilierul tapițat. Îndepărtați petele grase cu o cârpă umedă înmuiată în apă cu săpun sau detergent. Apoi se usucă cu un tampon de bumbac. Curățați petele grase cu o cârpă umedă umezită cu apă sărată cu apă sărată. Nu recomandăm o curățare umedă care să se înmoaie adânc în tapițerie. Periați în direcția părului după curățare. Acoperirea este sensibilă la deteriorarea obiectelor ascuțite (fermoare, catarame, chiloți). Acordați o atenție deosebită marginilor mobilierului atunci când îl deplasați. Trateaza piesele din lemn lacuite cu produsele obisnuite. Nu curățați niciodată mobilierul tapițat și piesele sale din lemn cu solvenți (subțiri, benzină, acetonă, alcool, etc.). Nu frecați pânza cu perii ascuțite sau alte obiecte ascuțite. Nu spălați! Nu călcați! Compoziția substanțelor individuale: MICROPLUS - Suport 50 de poliester, 50% bumbac, 100% nylon top ŽAKARD - 38% bumbac, 50% poliester, 12% fibre de poliacrilonitril, ŠENIL - 32% bumbac, 42% poliester, 26% fibre de poliacrilonitril BUMBAC - 100% bumbac VELUR - 36,9% poliacrilic, 24,2% polietilenă, 13% bumbac, 25,9% acrilic

b / piele Faux: curățarea prafului ca și în cazul țesăturilor. Îngrășământul mai mic trebuie curățat numai cu apă călduță; Contaminarea atipică (sânge etc.) trebuie curățată numai cu apă de iarnă. Aceste materiale sunt, de asemenea, sensibile la deteriorarea prin obiecte ascuțite. Nu este permisă curățarea cu solvenți (benzină, acetonă, alcool etc.), călcarea și spălarea nu sunt permise! Aceste materiale nu necesită conservare. Compoziția materialelor individuale: ECO-LEATHER - 50% bumbac, 30% fibre de poliacrilonitril, 20% poliester SANTA - fibră de poliacrilonitril 75%, bumbac 25%

RATTAN MOBILIER
Aceste tipuri de mobilier sunt finisate cu lac care are rezistență la zgârieturi și umiditate. Folosiți agenți normali de curățare și lustruire pentru a luminia și pentru a îndepărta murdăria. Nu recomandăm curățarea cu benzină, acetonă etc. pentru că ele distrug suprafața mobilei și astfel o pot deprecia.

MOBILIER DIN STICLĂ
Nu așezați mobilier de sticlă lângă încălzitoare. Nu așezați obiecte fierbinți, dure sau grele. Este tratată cu o cârpă moale, umezită cu un agent de curățare alcoolică (de ex. Ferestre).

SALTEA
Folosiți și îngrijiți saltelele conform recomandărilor producătorului din prospectul inclus în fiecare ambalaj și în conformitate cu simbolurile de îngrijire cusute în copertă. Dacă nu se specifică altfel, salteaua poate fi aspirată și ventilată. Nu expuneți la lumina directă a soarelui. Rotirea în mod regulat mărește durata de viață a saltelei și reduce riscul de deformare.