Cadou la cumpărături de peste 1000 lei

Politica de confidențialitate

    1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

KONDELA SRL cu sediul social în Str. Augustin Maior nr. 7, 410602 Loc. Oradea (denumită în continuare „Operatorul”) în temeiul Regulamentului 2016/679 GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul”) și Legea nr. 18/2018 privind protecția datelor cu caracter personal și cu privire la modificarea anumitor legi (denumită în continuare „Legea”) are în vigoare măsuri de securitate, care sunt actualizate periodic. Acestea definesc domeniul de aplicare și metoda măsurilor de securitate necesare pentru a elimina și minimiza amenințările și riscurile care afectează sistemul informațional pentru a asigura:

 • disponibilitatea, integritatea și fiabilitatea sistemelor de management ale tehnologiei informației de ultimă generație,
 • protejarea datelor cu caracter personal de pierdere, deteriorare, furt, modificare, distrugere și menținerea confidențialității acestora;
 • identificarea problemelor potențiale și a surselor de perturbare și prevenirea lor.

Contact cu persoana responsabilă ( responsabilul cu protecția datelor): [email protected]  

    2. Politica de Confidențialitate

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate în siguranță, în conformitate cu politica de păstrare a datelor și numai pentru timpul necesar îndeplinirii scopului prelucrării. Numai persoanele autorizate de operator să prelucreze date cu caracter personal, care le prelucrează pe baza instrucțiunilor operatorului, au acces la datele cu caracter personal. Datele dumneavoastră personale vor fi copiate în conformitate cu regulile de păstrare ale operatorului. Datele cu caracter personal stocate în arhivele de rezervă sunt folosite pentru a preveni incidentele de securitate care ar putea apărea, în special, prin încălcări de securitate sau deteriorarea integrității datelor prelucrate. 

    3. Definiții

        3.1. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau prin referire la unul sau mai multe elemente care sunt specifice fizice, fiziologice, identitatea genetică, psihică, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice;
        3.2. „Prelucrare” înseamnă o operațiune sau un set de operațiuni care implică date cu caracter personal sau fișiere de date cu caracter personal, cum ar fi achiziția, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, prelucrarea, editarea sau modificarea, preluarea, navigarea, exploatarea, transmiterea, difuzarea sau în alt mod, regruparea sau combinarea; restricționarea, ștergerea sau distrugerea, indiferent dacă este efectuată prin mijloace automate sau neautomatizate;
        3.3. „Restricție de prelucrare” înseamnă desemnarea datelor cu caracter personal păstrate în vederea restricționării prelucrării acestora în viitor;
        3.4. „Profilare” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special analizarea sau prevederea aspectelor persoanei fizice în cauză legate de performanța în muncă, activele, sănătatea, preferințe personale, interese, fiabilitate, comportament, poziție sau mișcare;
        3.5. „Sistem informațional” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal care este accesibil conform unor criterii specificate, fie că sunt centralizate, descentralizate sau distribuite pe o bază funcțională sau geografică;
        3.6. „Operator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acesteia pot fi stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul unui stat membru;
        3.7. „Intermediar” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
        3.8. „Terț” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele cărora li se încredințează direct prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator sau intermediar;
        3.9. „Consimțământul persoanei vizate” înseamnă orice exprimare liberă, specifică, informată și fără ambiguitate a voinței persoanei vizate prin care aceasta își dă consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc prin intermediul unei declarații sau confirmării fără echivoc;
        3.10. „Încălcarea datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal care sunt transmise, stocate sau prelucrate în alt mod;
        3.11. „Obiecție relevantă și motivată” înseamnă o obiecție la un proiect de decizie cu privire la faptul dacă 
a avut loc o încălcare a prezentului regulament sau dacă o acțiune planificată în legătură cu un operator sau un intermediar respectă prezentul regulament, care trebuie să demonstreze în mod clar gravitatea riscurile prezentate de proiectul de decizie; drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, după caz, libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii.

    4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Scop

Executarea contractului la care persoana în cauză este parte sau, la cererea persoanei în cauză, se iau măsuri înainte de încheierea contractului

Bază legală

Articolul 6 1 litera (b) din regulament

Lista datelor personale

- titlu

- numele și prenumele

- semnătură

- adresă

- e-mail

- număr de telefon

- adresă de livrare

Categorii de persoane vizate

Clientul

Categoria de destinatar

companii de transport:

 • DHL Express

Intermediarii

-

Perioada de retenție

în măsura cerută de lege

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

eShop

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (f) reglementări

Lista datelor personale

contul utilizatorului:

- numele și prenumele

- e-mail

- număr de telefon

- Data de naștere

- adresă permanentă

- adresă de livrare

Listă

Înregistrarea clienților și înregistrările achizițiilor în eShop.

Categorii de persoane vizate

Clientul

Categoria de destinatar

companii de transport:

 • DHL Express

Intermediarii

-

Perioada de retentie

pentru perioada de înregistrare în eShop

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Înregistrările cerințelor

Bază legală

în sensul articolului 6 alineatul (1) 1 litera (a) Regulamentul (persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice) .

Lista datelor personale

- nume și prenume

- adresă

- telefon

- e-mail

Listă

Datele personale pe care le procesăm prin formularele de contact enumerate pe site-ul nostru și e-mail-uri sunt prelucrate doar pentru a procesa solicitarea dumneavoastră. Prin completarea și depunerea cererii, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineatul (1). 1 litera (a) din regulament. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment înainte de expirarea acestei perioade, trimițând o solicitare la adresa de e-mail: [email protected] sau trimițând o solicitare la adresa Operatorului în care se menționează textul „GDPR - retragerea consimțământului” pe plic. Operatorul declară că, în cazul unei solicitări scrise a persoanei vizate de a înceta prelucrarea datelor cu caracter personal înainte de termenul limită specificat, acestea vor fi șterse în termen de 30 de zile de la primirea retragerii consimțământului.

Categorii de persoane vizate

client și potențial client

Intermediarii

-

Perioada de retenție

timp de 1 an

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc

 

Scop

Chat live

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (a) din regulament

Prelucrăm numai datele personale pe care le procesăm prin chat-ul online publicat pe site-ul nostru web pentru a procesa solicitarea dumneavoastră. Prin completarea și depunerea cererii, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineatul (1). 1 litera (a) Regulamentul (persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice) .

 

Lista datelor personale

- numele și prenumele

- e-mail

- număr de telefon

- Adresa IP

Categorii de persoane vizate

client și potențial client

Intermediarii

nolimit | DEVELOPERS, sro, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, SR

Perioada de retenție

1 an

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc

 

Scop

Program de fidelizare

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (b) din regulament

Lista datelor personale

- numele și prenumele

- adresa permanentă

- țară

- e-mail

- număr de telefon

Categorii de persoane vizate

clientul

Intermediarii

-

Perioada de retenție

1 an de la deconectarea din eShop

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc

 

Scop

Prelucrarea documentelor contabile

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera c) reglementări în temeiul Legii nr. 431/2002 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare, Legea nr. 222/2004 privind taxa pe valoare adăugată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 40/1964 Codul civil astfel cum a fost modificat

Lista datelor personale

- titlu

- numele și prenumele

- adresă

- telefon

- număr de cont

- e-mail

- semnătură

Categorii de persoane vizate

persoanele fizice care au asumat obligația de plată

Intermediarii

-

Perioada de retenție

în conformitate cu Legea nr. 395/2002 asupra arhivelor și registrelor

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Reclamații

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (c) din regulament

în conformitate cu Legea nr. 40/1964 Cod civil cu modificările ulterioare, Legea nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor și cu privire la modificarea Legii Consiliului Național nr. 372/1990 privind infracțiunile modificate prin reglementări ulterioare, modificate prin Legea nr. 397/2008.

Lista datelor personale

- numele și prenumele

- adresă

- e-mail

- număr de telefon

- semnătură

Categorii de persoane vizate

client/ consumator

Destinatari

FERKON sro, Závodná 264/13, Nižná 027 43

Intermediarii

-

Perioada de retenție

10 ani

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Colectare de datorii

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (c) din regulament

în conformitate cu Legea nr. 162/2015 Cod de procedură administrativă, Legea nr. 160/2015 Codul contenciosului civil, Legea nr. 301/2005 Cod procedură penală, Legea nr. 233/1995 ordin de executare, legea 7/2005 privind falimentul și restructurarea

Lista datelor personale

- numele și prenumele

- număr de identificare

- adresă

Categorii de persoane vizate

persoanele în cauză, persoane fizice, persoane juridice în calitate de părți la procedură

Intermediarii

-

Perioada de retenție

5 ani

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Executări

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (c) din regulament

în conformitate cu Legea nr. 59/2018 privind executorii judecătorești și activitățile de executare (ordonare executorie)

Lista datelor personale

- date cu caracter personal obișnuite, alte date cu caracter personal găsite sau furnizate în timpul procedurilor

Categorii de persoane vizate

persoană fizică - parte la procedura de executare, organ statutar sau altă persoană autorizată să acționeze în numele părții la procedură

Intermediarii

-

Perioada de retenție

7 ani

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Registrul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (a) din regulament

Lista datelor personale

- titlu

- nume

- nume de familie

- adresa de domiciliu

- și alte date necesare pentru verificarea în vederea ocupării postului

Listă

Operatorul va contacta doar ofertanții câștigători.

 

Datele cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri.

 

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment înainte de expirarea acestei perioade, trimițând o solicitare la adresa de e-mail: [email protected] sau trimițând o solicitare la adresa Operatorului în care se menționează textul „GDPR retragerea consimțământului” pe plic. Operatorul declară că, în cazul unei solicitări scrise a persoanei vizate de a înceta prelucrarea datelor cu caracter personal înainte de termenul limită specificat, acestea vor fi șterse în termen de 30 de zile de la primirea retragerii consimțământului.

Categorii de persoane vizate

Persoane interesate de un loc de muncă

Intermediarii

-

Perioada de retenție

datele personale sunt stocate timp de 1 an de la acordarea consimțământului

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Buletin informativ

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (a) din regulament

Lista datelor personale

- e-mail

Listă

Dacă doriți, vă puteți abona la newsletter-ul nostru, care se află pe site-ul nostru www.kondela.ro. Datele personale vor fi prelucrate doar pentru a trimite mesaje newsletter la adresa de e-mail pe care ați introdus-o. Prin abonarea la newsletter, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera (a) din regulament. Adresa dvs.
de e-mail nu va fi procesată până nu vă dezabonați. Vă puteți dezabona de la linkul „dezabonare” furnizat în fiecare buletin informativ pe care îl primiți de la noi. După dezabonare, nu veți mai primi niciun mesaj de buletin informativ de la noi. Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal prelucrate: adresa de e-mail.

Categorii de persoane vizate

client și potențial client

Categoria de destinatari

Datele dumneavoastră personale legate de marketing pot fi furnizate de către partenerii noștri, care desfășoară activități parțiale de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru operator, în special în domeniul marketingului și anchetei de satisfacție.

Intermediarii

-

Perioada de retenție

datele personale sunt stocate timp de 1 an de la acordarea consimțământului

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Evidența reprezentanților furnizorilor și clienților

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (f) reglementări

Lista datelor personale

- titlu, nume, prenume

clasificarea posturilor

- note

- clasificarea funcțională

- numărul personal al angajatului

- departament profesional

- loc de muncă

- număr de telefon și fax

- adresa de e-mail la locul de muncă

- și datele de identificare ale angajatorului

Categorii de persoane vizate

reprezentanții și angajații furnizorilor și respectiv clienților

Intermediarii

-

Perioada de retenție

10 ani de la încheierea contractului sau a relației de afaceri

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Sistem de camere

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (f) reglementări

Lista datelor personale

- înregistrare video din zona monitorizată

Listă

La unele dintre unitățile noastre este amplasat un sistem de informare cu camere, care monitorizează sediul operatorului pentru a proteja proprietatea. Înregistrările de la sistemul de camere nu sunt furnizate terților. Acestea sunt accesibile doar persoanelor autorizate ale operatorului și specialiștilor IT care efectuează întreținerea acestora. Datele cu caracter personal obținute de sistemul de camere sunt utilizate pentru a proteja proprietatea și pentru a lua probe în cadrul procedurilor administrative în cazurile în care datele personale obținute de sistemul de camere sunt utilizate ca probe în procedurile administrative în curs. Acestea pot fi furnizate instanțelor și autorităților implicate în delicte sau proceduri penale.

Categorii de persoane vizate

- angajați

- persoane care se deplasează în zona monitorizată

Intermediarii

-

Perioada de retenție

în cazul în care cazierul emis nu este utilizat în scopul procedurii penale sau contravenționale, evidența va fi distrusă automat prin activitatea programului în termen de 5 zile din ziua următoare celei în care a fost întocmită înregistrarea.

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc


 

Scop

Marketing direct

Bază legală

Art. 6 alin. 1 litera (f) reglementări

Lista datelor personale

- numele și prenumele

- adresă

- telefon

- e-mail

Categorii de persoane vizate

clientul

Categoria de destinatari

Datele dumneavoastră personale legate de marketing pot fi furnizate de către partenerii noștri, care desfășoară activități parțiale de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru operator, în special în domeniul marketingului și anchetei de satisfacție.

Intermediarii

-

Perioada de retenție

în timpul relaţiei contractuale sau comerciale

Transmitere transfrontalieră

transferul de date cu caracter personal într-o țară terță nu are loc

 

    5. Drepturile persoanei în cauză

        5.1. Dreptul de a retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment. Puteți revoca consimțământul electronic, la adresa persoanei împuternicite, în scris, prin notificare de revocare a consimțământului sau personal la sediul societății noastre. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le-am procesat despre dumneavoastră pe baza acestuia.
        5.2. Dreptul de acces – aveți dreptul de a furniza o copie a datelor personale pe care le avem despre dumneavoastră 
, precum și informații despre modul în care folosim datele dumneavoastră personale. În cele mai multe cazuri, datele dumneavoastră personale vă vor fi furnizate în scris, cu excepția cazului în care aveți nevoie de o altă metodă de furnizare a acestora. Dacă ați solicitat aceste informații prin mijloace electronice, acestea vă vor fi furnizate electronic, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
        5.3. Dreptul de rectificare - luăm măsuri rezonabile pentru a asigura acuratețea, exhaustivitatea 
și actualitatea informațiilor pe care le avem despre dumneavoastră. În cazul în care considerați că informațiile pe care le deținem sunt inexacte, incomplete sau depășite, vă rugăm să nu ezitați să ne cereți să modificăm, să actualizăm sau să completăm aceste informații.
        5.4. Dreptul de ștergere  – aveți dreptul de a ne cere să vă ștergem datele personale, de exemplu dacă datele personale pe care le-am obținut despre dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului inițial al prelucrării. Cu toate acestea, dreptul dumneavoastră trebuie să fie evaluat în lumina tuturor circumstanțelor relevante. De exemplu, este posibil să avem anumite obligații legale și de reglementare, ceea ce înseamnă că nu vom putea îndeplini cererea dumneavoastră.
        5.5. Dreptul de a restricționa prelucrarea – în anumite circumstanțe aveți dreptul să ne cereți să încetăm să mai folosim datele dumneavoastră cu caracter personal. Acestea sunt, de exemplu, atunci când credeți că informațiile personale pe care le deținem despre dvs. pot fi inexacte sau când credeți că nu mai trebuie să vă folosim informațiile personale.
        5.6. Dreptul de transfer de date - în anumite circumstanțe aveți dreptul de a ne cere să transferăm datele personale pe care le-am furnizat către un alt terț la alegerea dvs. Cu toate acestea, dreptul la portabilitate se aplică numai datelor cu caracter personal pe care le-am obținut de la dumneavoastră cu acordul dumneavoastră sau în baza unui contract la care sunteți parte.
        5.7. Dreptul de a vă opune - aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor care se bazează pe interesele noastre legitime. Dacă nu avem un motiv legitim convingător pentru a procesa și dumneavoastră obiectați, nu vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în continuare.

Dacă credeți că orice informații personale pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm să ne contactați.
Dacă doriți să depuneți o obiecție cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați persoana noastră responsabilă care supraveghează prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail la: [email protected] sau în scris la:

KONDELA SRL
Str. Augustin Maior nr. 7
410602 Loc. Oradea 
         
Administratorul nostru va examina obiecția dvs. și va lucra cu dvs. pentru a rezolva problema.
În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod nedrept sau  ilegal, puteți depune o plângere la organul de supraveghere, care este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; tel. număr: + 40.318.059.211; e-mail: [email protected], https://www.dataprotection.ro/.
Revizuit la 9.2.2022

Avantajele noastre

95 % din produse disponibile pe stoc în depozitul central

95 % din produse disponibile pe stoc în depozitul central

Aflați mai multe
Peste 1400 Ron transport este gratuit

Peste 1400 Ron transport este gratuit

Aflați mai multe
Condiții de returnare a produselor în termen de 60 de zile

Condiții de returnare a produselor în termen de 60 de zile

Aflați mai multe
Garanție de rambursare 100 %

Garanție de rambursare 100 %

Aflați mai multe
 • Limbă
 • Produse care vă așteaptă în comparație: Comparaţie

  Centre de preferințe pentru cookie-uri

  • Confidențialitatea dvs
  • Cookie-uri necesare:
  • Cookie-uri de performanță:
  • Cookie-uri funcționale
  • Cookie-uri de marketing: