Peste 1400 Ron transport este gratuit.

Statut FB

Scopul acestui document este de a clarifica regulile concursului de pe pagina de Facebook a companiei kondela.ro, (denumită în continuare „competiția”). Prezentul document este singurul document care reglementează în mod definitoriu regulile competiției respective, astfel încât condițiile competiției să fie determinate cu precizie și în mod cuprinzător.

I. Organizator al competiției

1) Organizatorul competiției este compania KONDELA S.R.L., Str. Augustin Maior nr. 7, 410602 Oradea.

(adenumită în continuare „organizatorul concursului”)


II. Scopul competiției

1) Scopul competiției este de a susține și a face vizibil profilul organizatorului concursului și produsele sale pe rețeaua socială Facebook.

2) Concursul este anunțat în textul documentului publicat (denumit în continuare „documentul concursului”) pe pagina de Facebook a organizatorului concursului Kondela.


III. Durata competiției

1) Data competiției este anunțată în documentul competiției pe pagina de Facebook a organizatorului competiției Kondela.


IV. Persoanele îndreptățite să participe la concurs

1) Competiția are loc pe teritoriul României.

2) Concursul este deschis oricărei persoane fizice cu profil pe rețeaua socială Facebook, care a împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția: angajaților organizatorului și persoanelor apropiate acestuia (denumit în continuare „participant la concurs”).


V. Desfășurarea competiției

1) Participantul poate intra în competiție în următoarele moduri, prin notarea răspunsului în comentariu sub formă de înscriere la concurs sau prin îndeplinirea altor condiții specificate în descrierea competiției, cum ar fi adăugarea unei fotografii cu un produs KONDELA.

2) Fiecare participant la competiție poate participa o singură dată la o competiție, adică răspunzând cu un singur comentariu sau marcând participarea la concurs cu butonul „Like”, cu excepția cazului în care se specifică altfel în documentul de concurs.

3) În cazul în care un participant la competiție oferă un răspuns în mai multe comentarii, el / ea va fi exclus din competiție, cu excepția cazului în care se menționează altfel în documentul de concurs.

4) Fiecare participant la concurs care îndeplinește condițiile specifice ale concursului menționate în documentul de concurs în timpul competiției va fi inclus în extragere.

5) Un participant la competiție are dreptul la un singur premiu într-o singură competiție, cu excepția cazului în care se prevede altfel în documentul de concurs.

6) Numărul total de câștigători ai unei competiții specifice, care va fi extras de către organizatorul competiției, va fi stabilit în mod relevant.

7) Metoda de determinare a câștigătorului competiției dintre participanții la competiție va fi specificată în momentul participării la concurs. Câștigătorul concursului va fi extras sub supravegherea a doi angajați ai organizatorului competiției la sediul său, iar câștigătorul va fi stabilit în cel mult 3 zile lucrătoare de la sfârșitul competiției, dacă nu se prevede altfel în condițiile concursului.


VI. Câștigurile și transferul acestora

1) Premiile concursului sunt menționate în participarea la concurs.

2) Câștigătorului competiției i se va comunica premiul în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data extragerii, respectiv determinarea câștigătorului, prin inserarea unui comentariu de la organizatorul concursului sau prin inserarea unui anunț separat care să conțină câștigătorii, în timp ce este invitat să contacteze organizatorul concursului pe pagina de Facebook „Kondela” sau printr-un mesaj Facebook privat. În cazul în care câștigătorul concursului nu declară premiul sau respinge premiul în termen de 48 de ore de la notificarea în conformitate cu fraza anterioară a acestui punct, organizatorul competiției are dreptul să aleagă un alt câștigător al competiției.

3) Câștigătorul va fi informat cu privire la metoda exactă de livrare a premiului de către organizatorul competiției printr-un mesaj privat pe Facebook.

4) Organizatorul competiției va trimite premiul câștigătorului concursului în cel mult 30 de zile după ce câștigătorul concursului i-a furnizat organizatorului competiției detalii complete de datele de contact.

5) În cazul în care câștigătorul nu acceptă coletul care conține premiul, chiar și în perioada suplimentară de colectare specificată prin poștă, acest câștigător își pierde dreptul de a câștiga și premiul este anulat, fără ca câștigătorul să aibă dreptul la nicio compensație din partea organizatorului.

6) Rezultatele competiției sunt finale. Concurenții recunosc că nu pot pretinde un premiu mai mare sau un fond de premii. Concurenții recunosc, de asemenea, că premiul nu poate fi schimbat în numerar și nu pot solicita un premiu altul decât premiul stabilit de organizatorul concursului în documentul de concurs.


VII. Mențiuni speciale

1) Dacă se dovedește că câștigătorul concursului este un angajat al organizatorului concursului sau un angajat al organizatorului competiției sau o persoană apropiată, atunci dispare dreptul acestei persoane de a câștiga, premiul nu este predat și se pierde în favoarea organizatorului.

2) În caz de suspiciune rezonabilă de fraudă, abuz sau eroare cu privire la organizarea corectă a competiției, organizatorul își rezervă dreptul de a încheia sau de a suspenda competiția, de a modifica condițiile concursului, de a declara anunțul premiului publicat pe pagina de Facebook a Kondela sau trimis câștigătorului invalid sau neanunțat și orice compensație pentru a bloca participarea la competiție de către acei participanți la competiție care participă la competiție contrar bunelor moravuri.

3) Organizatorul competiției nu este responsabil pentru faptul că câștigătorul a declarat o adresă incorectă în anunțul cu datele de contact la care ar fi trebuit trimis premiul. Organizatorul competiției nu este responsabil pentru alte motive pentru care câștigătorul nu a fost livrat, cu excepția motivelor din partea organizatorului competiției.

4) Câștigurile care depășesc suma prevăzută de legea relevantă sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu legea. Organizatorul competiției nu este responsabil pentru îndeplinirea obligației fiscale a câștigătorului concursului.

5) Organizatorul competiției nu rambursează participanților la concurs orice costuri care apar în legătură cu participarea lor la concurs.

6) Prin participarea la competiție, fiecare dintre participanții săi este de acord cu regulile acestei competiții și că organizatorul competiției are dreptul să publice numele, poza, respectiv alte informații despre câștigători în anunțuri, precum și utilizarea acestora în scopuri publicitare și promoționale ale organizatorului competiției, fără dreptul concurentului la vreo recompensă.

7) Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a modifica condițiile, respectiv regulile acestei competiții în orice moment fără o notificare prealabilă, în timp ce respectiva modificare a condițiilor, respectiv regulile se vor publica pe pagina de Kondela România Facebook Kondela.


VIII. Confidențialitate

1) Prin participarea la concurs, participantul la concurs acordă gratuit organizatorului concursului în calitate de operator în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare " GDPR ") acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul numelui, prenumelui, e-mailului sau pozei, în scopul publicării lor pe pagina de Facebook Kondela ca parte a evaluării competiției, în scopul evaluării efective a concursului, crearea unei baze de date și utilizarea acesteia în scopuri de marketing legate de competiție și evaluarea acesteia, pentru perioada de la intrarea participantului în concurență până la retragerea scrisă a consimțământului său. Din punct de vedere GDPR, participantul la competiție, adică persoana în cauză, are dreptul să își retragă consimțământul în orice moment, informând anunțatorul competiției la adresa de e-mail [email protected] Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal până la această revocare. Datele cu caracter personal ale persoanei afectate vor fi furnizate destinatarului companiei KONDELA S.R.L., Str. Augustin Maior nr. 7, 410602 Oradea, România.

2) Drepturile participantului - persoana vizată în prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de articolul 15 din GDPR. Persoana vizată are dreptul - să solicite confirmarea ofertantului, adică a operatorului, dacă datele cu caracter personal care îl privesc sunt prelucrate și, dacă da, să aibă acces la astfel de date cu caracter personal, - să solicite operatorului să corecteze datele personale referitoare la persoana în cauză sau ștergerea sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a obiecta la o astfel de prelucrare, - să depună o reclamație la organul de supraveghere, care este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din România, - să solicite o copie a datelor cu caracter personal procesate. Pentru orice copii suplimentare solicitate de persoana în cauză, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă corespunzătoare costurilor administrative.

3) Participantul la concurs recunoaște și este de acord că organizatorul competiției în cadrul condițiilor convenite este îndreptățit să colecteze, să prelucreze și să utilizeze date cu caracter personal în conformitate cu legea, utilizând mijloace de prelucrare automate, parțial automatizate sau altele decât automatizate.


IX. Dispoziții finale

1) Acest document este publicat pe pagina de Kondela România Facebook Kondela și salvat împreună cu anunțul concursului.

2) Oricine demonstrează un interes legal este îndreptățit să inspecteze acest document și anunțul concursului.

Redactat la 09.09.2021

Avantajele noastre

95 % din produse disponibile pe stoc în depozitul central

95 % din produse disponibile pe stoc în depozitul central

Aflați mai multe
Peste 1400 Ron transport este gratuit

Peste 1400 Ron transport este gratuit

Aflați mai multe
Condiții de returnare a produselor în termen de 60 de zile

Condiții de returnare a produselor în termen de 60 de zile

Aflați mai multe
Garanție de rambursare 100 %

Garanție de rambursare 100 %

Aflați mai multe
 • Limbă
 • Produse care vă așteaptă în comparație: Comparaţie

  Centre de preferințe pentru cookie-uri

  • Confidențialitatea dvs
  • Cookie-uri necesare:
  • Cookie-uri de performanță:
  • Cookie-uri funcționale
  • Cookie-uri de marketing: